Tủ lạnh / tủ đông – 1,4 x 0,81 m – 1400 lít – với 2 cửa kính

Chính sách