Tủ lạnh có xe đẩy (GN 2/1 + EN 600×400) – 700 lít – 1 cửa

Chính sách