Tủ lạnh – 0,6 x 0,6 m – 130 lít – có 1 cửa

Chính sách