Máy thái thịt 45kg trên 1h có 2 lưỡi 1,5ly và 2,5ly

Chính sách