Đế lạnh âm / dương có 2 ngăn kéo – 1,23 m – cho GN 1/1 + GN 2/1 – 227 lít

Chính sách