Bàn làm lạnh – 1,8 x 0,7 m – 2 cửa & 2 ngăn kéo 1/2

Chính sách